Affärsinsikter

Bristen på återväxt av säljare oroar!

Att Talent Management är på alla ledningsgruppers läppar när strategier debatteras är ingen nyhet. Vi vet alla att framtiden redan är här och kräver anpassningar när det gäller hur vi organiserar oss.

När det gäller hantverket försäljning är detta ytterligare tillspetsat av att kunders köpbeteenden förändrats, vilket ställer höga krav på alla verksamheter att hitta strukturer och därmed utnyttja sina resurser på ett lämpligt sätt.

Vi har förmånen att möta många kunder och människor som älskar försäljning lika mycket som vi. Alla kan vi gemensamt konstatera att den yngre generationen är tämligen ointresserade av att bygga en karriär inom försäljning. För att lära oss mer om detta gjorde vi en undersökning tillsammans med ProSales under hösten 2016. Målet var att undersöka vad våra nya talanger har för tankar kring en karriär inom försäljning. Det finns många lärdomar i denna rapport. (Vill du ta del av hela rapporten är du varmt välkommen att höra av dig till mig.)

En reflektion kring detta är dock att vi vet att det är oerhört få bolag som också, parallellt med att man letar efter framtida talanger, genomlyser sin befintliga säljorganisation för att på ett hållbart sätt använda alla kompetenser man redan har i sin organisation. En fråga vi tycker att man bör ställa sig är; ”vad är egentligen en talang hos oss? Av de kollegor vi idag har förmånen att jobba med, vilka har potential att växa i andra roller än de har idag?”

För att få till detta krävs mod och tid för att lära sig mer om sina kollegor, inte bara i förhållande till en traditionell linjär karriär utan snarare vad som på riktigt kommer att göra dem och bolaget bättre i framtiden.

På årets The Sales Conference kommer vi att beröra detta ämne, kom lyssna! Du kan läsa mer om vad vi kommer prata om samt boka din biljett här http://www.thesalesconference.se/post/ulrica-ekeroth

Vi ses!