Affärsinsikter

De 9 viktigaste AI-prompterna du och dina säljare måste behärska

De flesta säljare och säljchefer har testat ChatGPT men har fortfarande inte gjort det till en del av sin vardag. Anledningen? “Det tar mer än vad det ger”. Om du känner så måste du testa och dela dessa nio prompter med dina kollegor. Genom att instruera AI:n rätt blir du mer värdeskapande, kapar onödig admin och får mer tid att fokusera på det viktigaste – dina kundrelationer. Vilka AI-prompter kan du använda för att effektivisera era säljprocesser?

En prompt är en kort, förskriven instruktion som du kopierar, redigerar och klistrar in i ChatGPT. Då behöver du inte uppfinna hjulet och ställer rätt frågor till AI:n direkt. Gå igenom svaret du får, ställ följdfrågor och anpassa innehållet så det matchar ditt personliga varumärke och ditt företags USP:ar.

1. Ta fram en idealkundsprofil

Hur länge sedan var det sedan du såg över era idealkundsprofiler?

ChatGPT hjälper dig reda ut vilka företag eller individer som bäst matchar ditt erbjudande baserat på kriterier som bransch, företagsstorlek och geografisk placering. Skapa gärna flera profiler för att få mer specifika underlag för dina säljstrategier och prospektering. 

Prompt:

"Identifiera de typiska egenskaper och karaktärsdrag som definierar en idealkundsprofil för vår [produkt/tjänstens namn]. Fokusera på element som branschtillhörighet, företagsstorlek mätt i [anställda/omsättning], geografisk plats och typiska titlar hos beslutsfattare som skulle dra nytta av vår lösning, särskilt med avseende på [beskriv vilka problem som din produkt löser och vilka värden ni skapar]."

 

2. Förfina ditt värdebudskap

Du behöver ett genomtänkt och effektivt värdebudskap för att effektivt kommunicera fördelarna med din produkt/tjänst till dina potentiella kunder. Värdebudskapet är också en viktig pelare i bolagets marknadsföringsarbete. 

Använd ChatGPT för att utforma och förfina ditt värdebudskap, och anpassa det efter de olika branscherna och målgrupperna ni fokuserar på. 

Prompt:

”Ta fram ett värdebudskap för vår [produkt/tjänstens namn] som kommunicerar dess unika värde till [beskriv målgruppen] inom [kundens bransch]. Värdebudskapet ska tydligt belysa vilka problem vår produkt/tjänst löser och hur dessa skiljer sig från våra konkurrenter. Här kommer en mer detaljerad beskrivning om vår produkt/lösning och hur den löser målgruppens problem [inkludera produktblad eller information om din produkt eller lösning]."

Framtidsanalys: Optimera din försäljning med AI  Så förändrar AI spelplanen för säljstrategier och skapar nya möjligheter för  effektivitet och kundengagemang

 

3. AI-prompta och ta fram ett konverterande prospekteringsmail

Hur gör man ett bra första intryck via e-post? 

ChatGPT hjälper dig ta fram ett konverterande prospekteringsmail som inte upplevs som påträngande. Genom att anpassa budskapet efter mottagarens utmaningar och koppla ihop det med ditt företags lösning går du från säljig till värdeskapande. 

Prompt:

”Jag ska ta kontakt med [kundens företagsnamn] för första gången och vill göra ett starkt intryck. Vi erbjuder [din produkt/tjänst] som kan hjälpa företag inom [kundens bransch] med [specifik utmaning eller mål]. Kan du hjälpa mig att skriva ett engagerande prospekteringsmail som presenterar vårt företag, förklarar de viktigaste fördelarna med vår [produkt/tjänst], och som avslutas med en öppen fråga som uppmuntrar till dialog? Vänligen använd en vänlig ton som inte upplevs som påträngande."

 

4. Nätverka på event och konferenser

På konferenser och event kan dina säljare skapa nya kontakter inom branschen, men många tycker att det är utmanande att ta första steget. 

Ett bra sätt att inleda konversationen på är att ställa öppna och intressanta frågor som direkt engagerar den potentiella kunden. Med rätt isbrytare får säljaren inte bara igång ett bra samtal utan visar även att hen är insatt och gör ett gott första intryck. 

Prompt:

”När jag medverkar på konferenser och events vill jag nätverka med deltagare på ett sätt som är intressant och tankeväckande. Jag är verksam inom [din bransch] och vår önskvärda kund är [beskriv din idealkund]. Vad är ett bra sätt att inleda en konversation med denna idealkund? Kan du ge mig 10 exempel på frågor som fungerar som isbrytare och som kan väcka dennes intresse för [din produkt eller aktuellt ämne inom branschen]?

 

5. Identifiera beslutsfattarna och säkerställ att du bjudit in rätt personer

Det kan vara frustrerande när du, mitt i säljmötet, inser att du inte samlat rätt personer. Beslut fördröjs, frågor lämnas obesvarade och tiden går. 

Använd ChatGPT för att identifiera nyckelpersoner inom företaget du möter, och bjud in dem. Detta säkerställer att du får tala direkt med rätt roller från start vilket ökar chansen att stänga affären.

Prompt:

"Jag arbetar som B2B-säljare och erbjuder [din produkt/tjänst] till företag inom [målgruppens bransch]. Jag ska nu ta kontakt med [kundföretagets namn]. Vem bör jag rikta försäljningen mot på det företaget? Vilka typer av roller är normalt involverade i inköp av denna typ av erbjudande och vilka bör bjudas in till det första försäljningssamtalet?"

 

6. AI-prompt: Ta fram träffsäkra behovsfrågor

Inför att du ska träffa en viktig beslutsfattare behöver du vara ordentligt förberedd. Istället för att gissa dig fram till deras utmaningar och hur ditt erbjudande kan lösa dem kan ChatGPT hjälpa dig identifiera rätt frågor genom att använda SPIN-modellen. 

Prompt:

”Du är en professionell B2B-säljare som förbereder dig inför ett möte med en [beslutsfattarens titel] som arbetar inom [kundens bransch]. Din uppgift är att ta fram en uppsättning frågor baserade på SPIN-modellen (Situation, Problem, Implication, Need-payoff) för att utforska deras framtida behov av [beskriv din produkt eller lösning]. Visa resultatet i tabellform med 5 exempel på frågor per frågetyp”.

 

7. Slipa strukturen för säljpresentationen

Dina säljpresentationer är levande material, och behöver ses över löpande.

ChatGPT hjälper dig strukturera upp din presentation, koppla på best practices och använda storytelling för att på ett engagerande sätt presentera dina tjänster. Och vill du ta det steget längre – mata även in information om den specifika kundgruppen du ska träffa. Då blir du ännu mer förtroendeingivande.

Prompt:

”Som B2B-säljare inom [din bransch] vill jag skapa en säljpresentation för att presentera mina [tjänster] för potentiella kunder. Kan du hjälpa mig att ta fram struktur för presentationen i tabellformat i form av en checklista och också lämna utrymme för mig att infoga mitt egna innehåll? Jag vill försäkra mig om att min presentation är tydlig, koncis och effektiv i att kommunicera värdet av mina tjänster.”

 

8. Ta fram ett anpassat affärsförslag

Det börjar närma sig affär. Genom att ta fram ett skräddarsytt förslag som fångar upp viktiga aspekter av tidigare kundsamtal skiljer du dig från konkurrenterna och visar att du lyssnar. ChatGPT kan snabbt sammanställa ett affärsförslag som inte bara beskriver din tjänst utan också framhäver dess direkta fördelar för kunden.

Prompt:

”Jag har haft flera samtal med en [titel] på ett företag inom [kundens bransch] som har problem med [beskriv affärsproblem eller utmaning]. Kunden visade intresse för vår produkt [namn på din tjänst/produkt]. Hjälp mig ta fram ett affärsförslag (offert) som tydligt påvisar hur vår produkt löser kundens problem. Här kommer en mer detaljerad beskrivning av vår produkt/lösning [inkludera information om din produkt eller lösning]."

 

9. Hantera vanliga invändningar

Ibland får man inte sign direkt. Därför är det viktigt att förbereda dina säljare på vanliga invändningar och att ta fram förslag på bra svar. ChatGPT kan hjälpa dig med det.

Bonustips: Prova rollspela med ChatGPT! Be den agera som en kund med invändningar.  

Prompt:

”Jag säljer [beskriv din produkt eller tjänst] till företag inom [kundens bransch]. De primära beslutsfattarna hos kunden är [titlar på beslutsfattare]. Ta fram en lista på de vanligaste invändningarna dessa beslutsfattare kan ha och deras underliggande bekymmer eller tveksamheter till att köpa vår [produkt|tjänst]. Presentera resultatet i en tabell där du även ger förslag på svar som bemöter dessa invändningar”


Vill du ha hjälp att komma igång (eller komma vidare) med AI-omställningen på säljavdelningen? SalesOnlys rekryteringskonsulter använder evidensbaserade metoder för att kartlägga och säkerställa dina AI-behov inom sälj. Läs vår framtidsanalys, eller hör av dig om du har direkta frågor!