SALESONLY DIRECT

SALESONLY DIRECT

Vi vet att säljorganisationer genomgår stora förändringar. Vi vet att det är en utmaning att nå framtidens toppresterare. Att säljare är bland de svåraste att rekrytera och vi vet dessutom att det är kostsamt när det går fel.

Därför har vi startat SalesOnly Direct – Ett segment med kompetens för att förstå vilka utmaningar som du som försäljningschef ofta står inför när det kommer till att rekrytera.

UTMANINGAR VID REKRYTERING AV TALANGER:

  • Det är dyrt – Produktivitetsbortfall
    Att rekrytera tar mycket tid, att rekrytera talanger inom försäljning tar betydligt ännu längre. Att identifiera potentiella kandidater med rätt drivkrafter, motivation och prefererat beteende i förhållande till affären kräver vanligtvis en volym. Det vill säga, en stort flöde av sökande intressenter där urvalsunderlaget blir gediget. Utmaningen för många företag är att denna målgrupp dels är svår att identifiera och i regel genererar den sällan varken kvalitativa eller kvantitativa ansökningar.
  • Det är hög konkurrens- Arbetstagarens marknad
    Framgångsrika säljare har god insikt i sitt eget marknadsvärde och är medvetna om sina egenskaper för att ta sig fram i yrkessammanhang. Detta innebär att erbjudandet av en tjänst, vilka förtjänstmöjligheter, karriärutveckling, onboardning-processer och ledarskap blir en avgörande faktor för en person att attraheras av ditt företag som arbetsgivare.
  • Employer Branding – Positionering av företagets varumärke
    Vikten av att positionera ditt varumärke, produkter, lösningar, expansionsplaner, kultur och värderingar blir avgörande för att rekrytera rätt individ till din verksamhet. Risken är hög att inte lyckas attrahera målgruppen utifrån vilket värde din verksamhet kommunicerar mot potentiellt nya medarbetare.

FRAMTIDENS FÖRSÄLJNING

Jakten på talangerna fortsätter och du som ledare har sannolikt ett ansvar att identifiera, rekrytera, och utveckla såväl framtidens säljare och kommande säljchefer. I takt med ett förändrat beteende i hur vi köper och säljer både produkter och lösningar, förändras även efterfrågan av vilka beteenden våra framtida säljare behöver besitta för att vara framgångsrika.

Har du och din organisation definierat vilka beteenden som är framgångsrika i framtiden? Vad är din definition av ”en talang”?

Kontakta oss idag så hjälper vi dig att ta din säljorganisation vidare!