Kunder / tillsatta tjänster

Alla lyckosamma rekryteringar bygger på ett transparent samarbete. Vi har under våra dryga 6 år fått äran att samarbeta med över 500 företag i Sverige, Danmark & Finland. Alla våra kunder vet, precis som vi, att det är försäljning som är bärande för en framgångsrik och lönsam verksamhet.

I varje samarbete utgår vi från våra kunders affärer och konsulterar dig i vilka kompetenser och egenskaper som är mest lämpliga hos din framtida kollega. Vi arbetar inte branschspecifikt och vi har fått förmånen att arbeta med företag med stor variation.

Samarbeten kan se väldigt olika ut. Tillsammans med vissa av våra kunder får vi vara delaktiga i att bygga helt nya säljorganisationer och i andra fall stöttar vi upp i enskilda rekryteringsuppdrag. Oavsett hur omfattande samarbetet ser ut är vi väldigt stolta över våra kunder och det förtroende vi har fått av dem.

Våra kunder / Tillsatta tjänster