People of SalesOnly

Thérèse: ”Kandidatupplevelsen är det viktigaste av allt”

Namn: Thérèse Grivérus

Roll: Senior rekryteringskonsult och specialist inom mötesbokning/innesälj

Certifiering: Sales Excellence Commercial Director (ProSales Institute).

Bakgrund: Över fem års erfarenhet inom rekrytering med inriktning mot försäljning på rekryterings- och bemanningsföretag.

Fun fact: Uppvuxen i Frankrike i Evian-les-Bains vid Genèvesjön och bott 23 år utomlands, bland annat i Andorra. Min mångkulturella bakgrund hjälper mig mycket i jobbet då jag alltid strävar efter att se “bortom cv:t” och människan bakom. Jag har ett öppet sinne och är färgstark, både i mitt utseende och i mitt sätt att tänka. Min “icke-svenska” mentalitet leder ibland till intressanta små kulturkrockar, men framförallt ger den mig ett försprång i att möta och förstå människor på ett fördomsfritt sätt.

Att samarbeta med mig: Jag är väldigt passionerad i mitt jobb vilket visar sig i att jag är engagerad och inlyssnande. För mig är det avgörande att förstå motparten, kundens och kandidatens respektive behov. Du kan vara duktig på det du gör, men så länge du inte har empati för den du möter så tror jag ej att man uppnår det bästa resultatet. Därför är den gemensamma förståelsen den viktigaste delen i processen. När du samarbetar med mig får du en tålmodig och uthållig rekryteringskonsult som är genuint intresserad av att coacha och hjälpa människor framåt.

____________________

Varför jobbar du på SalesOnly?

– Organisationen och kulturen motsvarar min personlighet och mina värderingar. Det finns också ett gemensamt proaktivt tänk – att ligga steget före. Jag gillar den mångfacetterade synen som vi alla delar. Det är en fördomsfri miljö med hög acceptans för starka personligheter, något det finns mycket av hos oss. Det skapar en bra teamkänsla när alla kan vara sig själva fullt ut!

Vad driver dig som rekryteringskonsult?

– Att skapa en god kandidatupplevelse är det allra viktigaste för mig. Man inser nog inte förrän man sitter på andra sidan hur sårbar man är. Jag möter juniora personer, eller personer som ska ta helt nya kliv. Min roll är att vara lyhörd och coacha dem på deras villkor. Uppföljningen är otroligt viktig och jag skickar gärna flera extra sms för att stämma av och se till att kandidaten får den trygghet och bekräftelse som behövs för att lyckas i rollen. Tålamod och engagemang är vad som skapar framgångsrika rekryteringar inom områdena mötesbokning och innesälj.

När möter jag dig som kund eller kandidat?

– Jag ansvarar bland annat för rekrytering av medel och juniora kandidater till roller inom mötesbokning och innesälj. Många gånger handlar det om volymrekryteringar. Det kan till exempel vara att du ska bygga upp en ny avdelning och behöver fem nya säljare eller mötesbokare på banan inom kort. Jag kommer då att hjälpa dig att hitta dessa kandidater snabbt, men också se till att de matchar teamet.

Hur skapar du lyckade rekryteringar?

– I denna typen av roller är det viktigt med teamkänsla – att de ska trivas med varandra och göra ett bra jobb tillsammans. Jag brukar lyfta vikten av att teamet ska bli omhändertaget på rätt sätt, och att säljcoachen eller säljchefen möter medarbetarna på ett individanpassat sätt. Uppföljning är viktigt och där är jag med från början fram till första fasen på nya jobbet för att säkerställa att allt fungerar. Det gäller att vara snabb, flexibel och tålmodig och verkligen brinna för människan för att få till de riktigt bra matchningarna.

Berätta en minnesvärd kundstory!

– Jag och min kollega tillsatte tre mötesbokare på två veckor där både kunden och kandidaterna ringt i efterhand och varit väldigt nöjda. Utmaningen var att alla tre kandidaterna redan hade jobb. Jag behövde dels sälja in tjänsten på ett bra och trovärdigt sätt, men också stundtals finnas tillgänglig utanför arbetstid för att ge dem möjlighet att ringa och fråga vad de ville. Genom att agera stöttepelare under hela processen och coacha kandidaterna en kort och intensiv period lyckades vi landa i både snabba beslut och rätt matchningar – med väldigt korta deadlines. Tack vare detta fick vi ytterligare två rekryteringar för samma kund. Ett härligt betyg!

Vad är en bra mötesbokare eller innesäljare enligt dig?

– Att ha ett enormt eget driv är ett måste. Du behöver också känna ett pirr istället för oro när du ska kontakta nya kunder. I dessa roller får man nej väldigt ofta, så det handlar om att ha en mentalitet som gör att man orkar driva på trots motgångar. Den viktigaste egenskapen är att kunna ta sig ur svackor och motivera sig själv under samtal när man känner att det börjar gå åt fel håll. Att inte ta saker personligt, utan se sig själv med positiva glasögon kommer ta dig långt!

Vilka utmaningar har säljorganisationer inom mötesbokning och innesälj?

– Det är att få medarbetarna att orka och stanna kvar – att skapa långsiktig motivation. Det händer att hela team säger upp sig för att de inte orkar med längre. Ett vanligt misstag här är att man glömmer att tänka långsiktigt. Det kan handla om att det inte finns någon plan för medarbetarna framåt som motiverar dem att satsa på bolaget. Att de inte ser en utvecklande framtid. En annan vanlig orsak är att man missar vikten av individanpassad coachning. Alla är olika. Vissa kanske får energi av en kopp kaffe eller en promenad, medan andra behöver konstruktiv feedback som hjälper dem att lyckas i nästa samtal. Att ha ledare som ställer rätt frågor och ser till individen är oerhört viktigt för att bygga ett framgångsrikt team.

____________________

Thérèse 5 tips till säljledare

  1. Använd dig av situationsanpassad och individanpassad coachning istället för ett generellt coachningssätt där du drar alla över en kam. Utgå från personens behov, inte dina egna erfarenheter.
  2. Visa att du bryr dig om dina säljares framtid i bolaget genom att visa en karriärstege där man till exempel går från mötesbokare till innesäljare till account manager till KAM. Visa att det finns en plan för medarbetaren inom bolaget.
  3. Ha tålamod att bygga upp någonting. Orka driva teamet och utveckla dem så att de vill stanna kvar. Skapa en bestående organisation, annars finns risken att medarbetare säger upp sig efter tre månader.
  4. Var uppmärksam på när du kan ha juniora chefer som coachar unga människor och när du borde tänka annorlunda. Ibland krävs en viss tyngd för att bygga förtroende och långsiktighet i ett team med unga människor.
  5. Ha ett genuint intresse för människor, annars kommer det inte att fungera i det långa loppet. Det går inte att få människor att överträffa sina mål om det inte finns en äkta känsla.